Knihy,Recenzie

Koruna recenzia: Environmentálna báseň plná ľútosti aj túžby

Poetická ilustrovaná kniha Emily Kapffovej s názvom Koruna, s podtitulom Oslava života na Zemi, je natoľko poeticky úderná, že by bola hádam aj škoda, ak by sa jej obsah stal exkluzívnou výsadou detského čitateľa. Koruna nesie ekologické poslanie vystríhať súčasné obyvateľstvo, aby pristupovalo k životnému prostrediu rozvážne. Spôsob, akým Kapffová pristupuje k tomuto zúfalému výkriku je nevídane krehký a citlivý. Cez tvár hlavnej hrdinky spoznávame odovzdanú ľútosť nad niečím, čo ona sama na vlastné oči videla. Čo kedysi dávno sama zažila a teraz prichádza naspäť v čase, nielen aby priniesla varovanie, ale navyše aj ľútosť nad niečím vykonaným. Nad niečím neuvážením, no v konečnom dôsledku tragickým. Ilustrácie nám v tomto prípade pomáhajú prenášať myšlienky, ktoré rozohráva poetický, no zato veľmi úderný minimalizmus písaného slova.

Koruna je skôr lyrická báseň, než príbeh ako taký. Kapffová vychádza zo starého príslovia pôvodných obyvateľov Ameriky, ktoré uvádza v úvode svojej knihy. „Správaj sa k Zemi pekne, rozvážne: nedarovali ti ju rodičia. Je pôžičkou od tvojich detí. Zem nededíme po predkoch, požičiavame si ju od potomkov.“ Hlavná hrdinka knihy sa tak metaforicky prenáša naspäť v čase so zdedenou korunou ovenčenou všetkým odhodeným a zbytočným.

Naša hrdinka je dieťa, ktoré nazerá na požičané okolo seba v retrospektívnom prevedení, kedy minulosť súvisí s budúcnosťou a naopak, a čo nachádza je len šedivá skaza. My tento zničený svet nemáme možnosť úplne vidieť. Ide o štylistickú hru rozprávania, podobne ako aj relevantnú symboliku. Stačí, že na tento svet nazeráme skrz emócie a oči hlavnej protagonistky a koňa, ktorý ju na ceste sprevádza. Jej slová sú namierené priamo na čitateľa knihy. „Nestretli sme sa, ja a ty, môj príbeh sa však spája s tvojím.“ Hovorí nám dievča, prízrak z budúcnosti.

Koruna je melancholická báseň s nádejou ukrytou v srdci.

Kniha prekvitá silným dualizmom. Dualizmom dvoch svetov. Svetom šedivej prázdnoty a svetom farebného života. Fauny a flóry, ktoré vytryskujú na povrch v nádejnej túžbe byť vypočuté a pochopené. Na druhú stranu, niekto by mohol tvrdiť, že Koruna poukazuje len na to stratené. Nádej existuje výhradne mimo strán Kapffovej knihy. Nádej ostáva na čitateľovi. Dievča, podobne ako kniha, figurujú výhradne len ako varovanie. Rovnako, ako bolo spomenuté v úvode, kniha dokáže hovoriť k detskému čitateľovi podobne ako aj k tomu dospelému. Avšak je dosť možné, že to bude práve dospelý, minimálne starší detský čitateľ, ktorý v knihe objaví oveľa hlbšie myšlienky a emócie. To ale neznamená, že by najmä finále knihy nemalo poslanie pre človeka každého veku.

Koruna môže pôsobiť pomerne melancholicky, čo nemusí každému padnúť. Verím, že menej ekologicky zmýšľajúci ľudia, povedzme ľudia, čo sa ekológiou veľmi nezaoberajú, v knihe nemusia nájsť príliš veľa. Ale to už je samozrejme na očakávaní každého jedného z nás. V prípade, ak sa čitateľ zaujíma o súčasnú klimatickú krízu, (čo by mal pravdepodobne asi každý) prináša Koruna vítanú báseň pre aktuálnu dobu. Ide o dielo, ktoré možno ľahko zaradiť do ekologickej kategórie. A síce môžeme povedať, že by dnes malo ísť o univerzálnu kategóriu pre každého, je veľmi pravdepodobné, že pre niekoho môže Koruna vyznieť príliš špecificky, hĺbavo a lyricky. A to môže byť pre jedného pozitívum, podobne ako pre iného negatívum.  

Knihu Koruna vydáva vydavateľstvo Tatran. 

Originálny názov: The Crown

Autorka: Emily Kapff

Počet strán: 32

Vydavateľstvo: Tatran, 2023

Preklad: Jana Kantorová-Báliková

Mohlo by sa vám tiež páčiť...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *