Knihy,Recenzie

Ohromný svet recenzia: O rozmanitosti nášho sveta

Zamysleli ste sa niekedy nad filozofickou otázkou, čo je skutočnosť? A nemám na mysli, či žijeme v počítačovej simulácii alebo v matrixe. Skôr narážam na večnú otázku zohľadňujúcu perspektívu a vnímanie okolitého sveta. Kniha Eda Yonga s názvom Ohromný svet sa zaoberá práve touto myšlienkou, ako sa naše vnímanie sveta líši od toho živočíšneho. Ako pozorujeme farby, ako intenzívne spoliehame na zrak, sluch alebo čuch, alebo ako sa orientujeme v priestore a čase. Po preštudovaní rozdielov a odlišností dospejeme k jedinečnému záveru, že svet, v ktorom žijeme nemusíme brať iba singulárne, ale naopak pluralitne, teda ako zmes mnohých svetov.

Ed Yong začína svoju knihu zaujímavým prirovnaním. Do miestnosti uloží slona, myš, červienku, sovu, netopiera, štrkáča, pavúka, komára, čmeliaka a človeka. Na každom jednom potom demonštruje vnímanie onej miestnosti na základe ich vrodených vlastností. Výsledok je v každom prípade viac či menej odlišný. „Týchto sedem tvorov sa delí o jeden fyzický priestor, ale prežíva ho nepredstaviteľne a úžasne odlišnými spôsobmi. (…) Zem sa hmýri farbami a textúrami, zvukmi a vibráciami, vôňami a chuťami, elektrickými a magnetickými poľami. Každý živočích však vie obsiahnuť iba maličký zlomok plnosti reality. Každý je uzavretý vo vlastnej jedinečnej zmyslovej bubline a vníma len drobný kúsok ohromného sveta.“

Ohromný svet nám ako čitateľom otvára nové a nové perspektívy vnímania reality. Zároveň je na tomto fenoméne niečo úžasne literárne. Bavíme sa síce o zvieratách a ich jedinečných vlastnostiach, ale zároveň získavame ako čitatelia ešte niečo navyše. Vedľajší produkt. Iný spôsob uvažovania. Možnosť rozširovať obzory nielen čo sa týka zvierat, ale dokonca aj ľudí. Čo je normálne? Čo je prirodzené? To sú otázky, ktoré vyvstávajú do popredia a zanechávajú v nás podnecujúce rozjímanie.

Ostaňme však v ríši zvierat. Sú to predsa práve zvieratá, ktorým je kniha venovaná primárne. „Toto nie je kniha o nadradenosti, ale o rozmanitosti,“ píše Yong, pri vysvetľovaní zámerov jeho knihy. Nečakajte dielo zamerané na neuveriteľné vlastnosti a schopnosti zvierat. Toto nie je kniha, ktorá sa má nadchýnať dokonalými zmyslami a evolučnými výdobytkami. Naopak, toto je kniha, ktorá skúma životy zvierat ako takých. Pritom ešte fascinujúcejšia je myšlienka toho, akým spôsobom sa snažíme na zvieratá a ich životy nazerať. Ako ľudia máme len ohraničené predstavy o tom, aké je to byť napríklad netopierom. Neustále vychádzame z našich vlastných predpokladov. Yong sa v tomto bode opiera o klasickú esej Thomasa Nagela pod názvom: „Aké je byť netopierom?“ (What Is It Like to Be a Bat?). Tento krátkozraký antropomorfizmus neskôr autor využíva pri kritike vnucovania zvieratám náš ľudský vizuálny svet a s ním spojené nebezpečenstvá.

Budem sa pravdepodobne opakovať, no Ohromný svet je fascinujúce čítanie. Od všeobecného vnímania reality sa neskôr posúvame viac do podrobnejšieho skúmania jednotlivých živočíšnych druhov. Zoznamujeme sa s ich zmyslami, s ich vnímaním farieb alebo vnímaním bolesti. Dozvieme sa napríklad, že telo sumca funguje ako obrovský jazyk, tieto ryby teda doslova ochutnávajú svet celým telom. Dozvieme sa ako rozdvojený jazyk hada, najúčinnejší čuchový orgán v prírode,  pomáha pri jeho navigácii. Taktiež preskúmame rozdiely medzi bolesťou a termínom zvaným nocicepcia, a či vôbec prítomnosť a vnímanie bolesti u zvierat funguje podobne ako u ľudí. Nemenej fascinujúca je napríklad aj kapitola o teple, konkrétne o hibernácii sysľov pásikavých.

Ohromný svet ide v mnohých ohľadoch dopodrobna. Ed Yong sa nedrží naspäť, aby náhodou svojich čitateľov príliš nezahlcoval informáciami. Naopak, jeho zámerom je svoju knihu dostať na pomyselnú hranicu medzi populárnou vedou a odbornou literatúrou. Aj z tohto dôvodu sa môže stať, že ak ku knihe pristupujete skôr rekreačne, môžete byť v určitých momentoch mierne zahltený. Ak je však práve túžba po zahltení v danej oblastí tým, po čom vaše srdce prahne, potom je Ohromný svet výborným sprievodcom po nových a neprebádaných svetoch, a to priamo tu na našej planéte. 

Knihu Ohromný svet vydáva vydavateľstvo Tatran.

Originálny názov: An Immense World

Autor: Ed Yong

Počet strán: 464

Vydavateľstvo: Tatran, 2023

Preklad: Veronika Maťúšová

Mohlo by sa vám tiež páčiť...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *