O čem sní ženy a O čem sní muži?

„Dva kontinenty, mezi nimiž je moře nedorozumění a most lásky.“ Vznik dvoch dokumentárnych filmov, dvoch výpovedí, vychádzal z režisérkinho presvedčenia, že muž a žena sú dve rozdielne bytosti. Existuje niečo, čo tieto dokumentárne počiny spája? V čom sa odlišujú túžby a sny v spoločnosti s jemne sa búrajúcimi rodovými stereotypmi? Dokumenty sú natáčane prevažne statickou kamerou snímajúcou tváre respondentov. Naša pozornosť …