Návrat idiota: Český pohľad na Dostojevského klasiku

Komédia s názvom Návrat Idiota je dielom Saši Gedeona z roku 1999. Predlohou pre hlavnú postavu, ktorú stvárnil Pavel Liška, sa stal Dostojevského Idiot. Príbeh sleduje mozaiku vzťahov prepojenú osobou osamelého a zvláštneho Františka z psychiatrického zariadenia. Ten sa stáva tichým pozorovateľom tajných lások, nevery, hádok aj uzmierení v jednej rodine. František sa vracia za svojimi blízkymi, zatiaľ čo …

O čem sní ženy a O čem sní muži?

„Dva kontinenty, mezi nimiž je moře nedorozumění a most lásky.“ Vznik dvoch dokumentárnych filmov, dvoch výpovedí, vychádzal z režisérkinho presvedčenia, že muž a žena sú dve rozdielne bytosti. Existuje niečo, čo tieto dokumentárne počiny spája? V čom sa odlišujú túžby a sny v spoločnosti s jemne sa búrajúcimi rodovými stereotypmi? Dokumenty sú natáčane prevažne statickou kamerou snímajúcou tváre respondentov. Naša pozornosť …

Feministické témy v českom dokumente 90. rokov

„Prečo sa väčšina úžasných vecí na dámu nepatrí?… Nie preto, že dámy sú menejcennejšie než muži, ale preto, že dámy sú iné. Ich poslaním je skôr inšpirovať mužov k veľkým činom, ako by ich mali vykonať samy.“ -Edward M. Forster Tento citát z novely Izba s vyhliadkou celkom presne zosobňuje nálady v českej spoločnosti po roku 1989. Síce sa …

Dom bábik a Slečna Júlia: Porovnanie hrdiniek v hrách Ibsena a Strinberga

Obidvaja pochádzali zo Škandinávie. Obidvaja písali hlavne v druhej polovici 19. storočia a výrazne ovplyvnili umeleckú sféru. Ich hry sa dodnes nachádzajú v repertoároch divadiel po celom svete. Jedny z vrcholných diel oboch, Dom bábik aj Slečna Júlia, sa vyznačujú hlavnou ženskou postavou. A napriek nepopierateľným faktom, ktoré ich spájajú, sú ako autori stavaní na dva protipóly a vnímaní …

Miesto na výslní: Keď hrá Montgomery Clift sympatického vraha

Film Miesto na výslní (Place in the Sun, r. George Stevens) z roku 1951 je adaptáciou knihy Theodora Dreisera Americká tragédia, inšpirovaná skutočnou udalosťou z roku 1906.[1] Okrem napínavej zápletky a na Hollywoodske pomery aj celkom drastickým koncom, je práve jedna z najväčších ikon danej doby, tým elementom, ktorý prilákal mnohých divákov. Montgomery Clift bol ikonou, ktorá sa vyznačovala …

Kolja: Význam lokácií v najznámejšom filme Jana Svěráka

Film Jana Svěráka, Kolja, z roku 1996 je horkou komédiou o strete kontrastných postáv. Divák sa po prvý raz stretáva s hlavnou postavou starého mládenca Františka Louku skrz záber na koncert v krematóriu, kde violončelista pôsobí. Razom nám je predstavený jeho charakter sukničkára a to sa zhmotňuje celkom doslova v scéne, kedy sláčikom nadvihuje sukňu kolegyne. Hra na divákove city …