Von z hlavy recenzia: Kresťanská motivácia pre veriacich aj neveriacich

Na úplný začiatok treba povedať, že kniha Von z hlavy je kresťansky založená kniha. To ale neznamená, že je to kniha iba pre kresťanov. Ja sám nie som veriaci, no kresťanské ideály a názory sú mi veľmi blízke. Dôvodom je ich univerzálnosť a pravdivosť. Už ako deti v škole sa učíme prvé zlaté pravidlo do života: „Nerob iným to, …