Spoločenstvo vlkov: Rozprávka a horor mali k sebe vždy blízko

Pri otvorenej debate ohľadom žánrového zamerania filmu Faunov labyrint (Pan’s Labyrinth) sa medzi prítomnými študentmi filmu strhla spoločná miera nesúhlasu. Na vyhlásenie, že Faunov labyrint je rozprávka, zazneli sebaisté odmietania: „Určite nie!“ – „Faunov labyrint nie je rozprávka!“ – „Faunov labyrint je horor!“ Každá veta prichádzala do éteru od iného respondenta. Niektoré vety sprevádzala výdatná mierka …