Výborné krátke knihy svetovej literatúry, ktoré prečítate za deň

Odkladanie tučných kníh na neskôr, nie je výsostná vlastnosť zriedkavých čitateľov. Je však pravdepodobnejšie, že takýto čitateľ skôr siahne po štíhlejšej knihe, ako by sa mal pustiť do osemsto stranového románu. Nemusí ísť zrovna o človeka, čo absolútne nečíta, aby sa mu po vzatí do rúk hmotnostne aj obsahovo bohatého diela, neprehodnotil knižný výber. Síce je …