Dom bábik a Slečna Júlia: Porovnanie hrdiniek v hrách Ibsena a Strinberga

Obidvaja pochádzali zo Škandinávie. Obidvaja písali hlavne v druhej polovici 19. storočia a výrazne ovplyvnili umeleckú sféru. Ich hry sa dodnes nachádzajú v repertoároch divadiel po celom svete. Jedny z vrcholných diel oboch, Dom bábik aj Slečna Júlia, sa vyznačujú hlavnou ženskou postavou. A napriek nepopierateľným faktom, ktoré ich spájajú, sú ako autori stavaní na dva protipóly a vnímaní …