Knižný horor: Stručná história hororu v literatúre

Horor je jeden z najstarších žánrov literatúry. Dá sa povedať, že hororové prvky sú prítomné v tých najstarších zaznamenaných príbehoch, dokonca nielen písomných, ale už tých ústne podávaných. V pradávnych časoch sa všetko neznáme a nevysvetliteľné vysvetľovalo cez nadpozemské bytosti a zjavenia. Obyčajný západ Slnka bol pre pravekého človeka zdrojom strachu a neistoty. Všetky tajomné zmiznutia, úmrtia, či prazvláštne sny …

Goetheho Faust ako cesta k poznaniu ľudskej rovnováhy

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) sa celý život domnieval, že príroda je božský jav. A túto domnienku skúmal nielen ako básnik, ale taktiež ako vedec. Faust toho nie je výnimkou. Zo všetkých rozdielnych vlastností prírody veril najviac v jej nekonečnú jednotu v rozmanitosti. Nemecká filozofia opustila mechanické ponímanie prírody a namiesto toho začala vnímať človeka …