Evelyn recenzia: Osobné zmierenie sa so samovraždou v rodine

★ ★ ★ ★ ☆ Dokumentárny film Evelyn pôsobí ako rodinné video, ktoré však pre radového diváka nemá tendenciu spadať do cudzieho teritória. Evelyn je nakrútený s tak silným autentickým nábojom až má človek pocit istej familiárnosti, aj napriek tomu, že jeho, či jej rodina, môže byť úplne odlišná od rodiny Einsiedelovcov. Nad celým dokumentom sa …