Najlepšie klasické knihy gotickej literatúry

Pod pojmom gotický román dnes rozumieme literárny štýl, ktorý obsahuje spoločné ikonografické prvky hororu a tajomna. Prvý raz sa však pojmom gotický román označovalo dielo, ktoré vychádzalo z obdobia gotickej architektúry stredoveku. Anglický spisovateľ Horace Walpole označil svoj román, Zámok Otranto (1764) ako „gotický príbeh“, čím položil základy celému literárnemu štýlu. Viac ako čokoľvek iné, mal Walpole …