Goetheho Faust ako cesta k poznaniu ľudskej rovnováhy

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) sa celý život domnieval, že príroda je božský jav. A túto domnienku skúmal nielen ako básnik, ale taktiež ako vedec. Faust toho nie je výnimkou. Zo všetkých rozdielnych vlastností prírody veril najviac v jej nekonečnú jednotu v rozmanitosti. Nemecká filozofia opustila mechanické ponímanie prírody a namiesto toho začala vnímať človeka …