David Attenborough: A Life on Our Planet je osobný a dojímavý odkaz ľudstvu

David Attenborough: A Life on Our Planet je dokument s jedným veľmi výrazným rozdielom od iných prírodovedných dokumentov. V jednom momente, niekde v druhej polovici filmu, sa obraz ustáli na tvári nášho sprievodcu, ktorý v jednom momente poklesne na duchu. David Attenborough skloní hlavu a na chvíľu sa absolútne odmlčí. Ide o extrémne dojímavý pohľad na človeka, ktorý bol za jeden …